[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

David Chandler Cambodia Collection

Series 12
Khmer Language S-21 (Tuol Sleng) Prison Confessions
(General Description of contents)

Please note Series and Box numbers for retrieval.

Box 1

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Ai Chuy,

Qae Juy

Qyp

An Maung

Qan M”on

- -

Aou Yok Siv

Qau Yak S’Tv

Nan Kaev

Aum Srim

Qum Sr’Tm

Syan

Ban Saroeurn

Pan Saryan

Kan

Ban Sarin

Pan Sarin

Phaen

Bav Vann

Pav V”an

Pav Van

Ben Roeurn

Pen Ryan

Pen R”an

Ben Tan Hangsa

 

 

Beng

Pen

 

Beng Soeurn

Pen Syan

 

Ben Vith

P”n Vit

Van

Bin Ban

P”in Pan

Pu

Bin Sorn

P”in S”an

Ghyan

Bin Yeang

P’in Yan

Viddh

Bou Hor Seng

Puv H”a Sen

Yuddh

Bou Khorn

P”u Ghan

Khun

Bou Phat

P”u Phat

Hans

Bouna Navi

P”un Navi

Khyan

Bun Beang

P”un Pian

Dhi

Bun Chhean Sroul

P”un Jhan Srul

Sal

Bun Keo

P”u Kaev

Khav

Bun Kung

 

Sombok

Bun Sany

P”un Sani

Jat

Bun Say

P”un Say

 

Bun Thang

P”un Than

 

Bun Ye

P”un Y”e

Ryan

Bunnarak

P”unannar”ak

P”en

Buon Than

P”un Than

Can

But Mol

P”ut M”ul

Lay

Buth Ban

P”ut Pan

 

 

Box 2

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Assorted Confessions

An Seng Hien

 

 

An Yun

Qan Yan

Ussa

An Kim Ann

Qan Gym Qan

Ben

Aou Yuk Siv

Qan Yak S’Tv

Nan Kaev

Aing Chou By

Qamn Ju P”T

 

 

Box 3

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Chan Chakrei

 

 

 

Box 4

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Chan Chheang

Can Jhian

Sarin

Chan Kean

Can Gan

 

Chan Kham

Can Khan

Can Yan

Chan Lorn

 

 

Chan Mon

 

Tul

Chan Oeurn

Can Qyan

 

Chan Phat

Can Phat

Bhog

Chan Phon

Can Phun

Ja

Chan Rin

Can Rin

 

Chan Sam

Can Sam

Cap Sae

Chan Sreang

Can Sran

Jit

Chan Sorn

Can S”an

 

Chan Sothy

Can Sudhi

Pu

Chan Than

Can Than

 

Chan Thol

Can Thul

Can Than

Chan Van

Can V”an

Ri

Chan Uon

Can Q”uan

Ri

Chap Chea

Cam Ja

 

Chap Chorn

Cap Jan

 

Chap Ean

Cap Q”an

 

Chap Hun

Cap Hun

 

Chap Hoeurn

Cap Hyan

 

Chap Nam

Cap Nam

 

Chap Ok

Cap Q”uk

Samgyan

Chay Kheam

Cay Ghiam

 

Chrung San

Jryn San

 

Chau Moeurng

Cau Myan

Vans Muni

Chau Ro

Cau R”u

 

Chaun Maing

Cun M’amn

Y”an

 

Box 5

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Chan Eang

Can Q”an

 

Chhang Taing Leang

Chay Tamn Lan

Yon

Chhay San

Chay San

 

Chau Van

Cau V”an

Khym

Chea Bun

Ja P”un

Puen

Chea Bun Cheng

Ja P”un Cen

 

Chea Choeurn

Ja Jyan

 

Chea Non

Ja Nun 

 

Chea Nuong

Ja N”on

Suong

Chea Huot

Ja Huot

Huan

Chea Hoeurng

Ja Hyan

 

Chea Lang

Ja Lan

Dhyan

Chea Pech

Ja P’ic

 

Chea Pheav

Ja Bhav

Kay

Chea Pum

Ja Bum

 

Chea Mao

Ja M”au

Can

Chea Mong

Ja M”um

 

Chea Mung

Ja M”um

 

Chea Nay Sim

Ja Nai S’im

Nan

Chea Sam Ath   

Ja Samgat

Phal

Chea Say

Ja Say

Jai

Chea Sear Kun

Ja Siav Gun

Tun

Chea Seng

Ja Sen

 

Chea Sin

Ja S’in

S”un

 

Box 6

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Chea Suevon

 

 

Chea Sophal

Ja Suphal

Sa

Chea Yoeurn

Ja Yyan

 

Cheak Om

Jiak Qom

Lai

Cheam Ny

Jam Nt 

 

Chen Sat

Cin Sat

Sa V”an

Cheam Chueurn

Jiam Jyan

Ik

Cheap Parou

Jap P”aru

P”aen

Chea Tuy

Ja Duy

Qaem

Chek Yorn

Cit Yan

 

Cheng An

Cen An

 

Cheng Kalyaney

Cen Kalyani

NT

Chep Chheng

Cip Chen

Khem

Chey Chuon

Jay Juan

 

Chey Han (C151)

Chai Han

S’in

Chey Han (C166)

Jay Han

Chan

Chey Rong

Jai Run

 

Chey Sam Ol

Jai Samgul

 

Chey Samreth  

Jay Samrit

Ik Samrit

Chey Sean

 

Say

Chey Suon

 

 

Chien Chea

Jen Ja

Bulamin

Chim Chun

Jym Jun

 

Chim Choeurn

Jym Jyan

Phat

Chim Doeurn

Jym Dyan

 

Chim Phon

Jim Phun

 

Chim Sos

Jim Sus

 

Chin Chan

Cin Can

 

Chin Chham

Jin Cham

 

Chin Eng

Jin Qen

 

 

Box 7

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Chin Ney

Jin Ni

Sen

Chin Ry

Jin Ri

Hen

Chin Sovath

Jin Suvatt

Van

Chin Sophon

 

 

Chin Uth

Jin Q”ut

Pul

Chip Lak

Jip Lak

Yan

Chuch Phay

Juc Phai

 

Chung Kim (C46)

Jun Gym

Kym

Chung Kim (C435)

Jun Gym

Gym

Chuong Sarun

Juan Sar”un

H”an

Chhun Hem

Jhun Haem

Sras

Chou Kan

Ju Kan  

 

Chor Chhan

Ja Chan

Sren

Chom

Chom Lts

Lai

Chon Ny

Ju Ni

 

Choum Lach

Jum Lac

Ven

Chuong Sarun  

Juan Sar”un

H”an

Chum Saing

Jum Samn

 

Chum Bonadeth

Jum Punataek  

Moem

Chum Manh

Jum M”ayan

M’i

Chum Neang

Jum Nian

Han

Chum Pa

Jum Pa

 

Chum Savath

Jum Sav”at

 

Chun Chroeuk

Jun Cryk

 

Chuon Luy

Juan Luy

 

Chuop Hin

Juap Hin

S’tn

Chuop Vantha

Juap V”antha

 

Chhan Savin

Chan Savin

 

Chhan Tres

 

 

Chhay Reasey

Chay Rasi

 

Chhat Rum

Chat Rum

 

Chhay Saran

Chay Sar”an

 

Chhem Kei

Chaem Ki

Ni

Chhem Chhat

Chaem Chat

 

Chheang Heng

Jhan Hun

 

Chheng Heang

Jhan H”an

 

Chheang Leang

Jhan Lan

 

Chheang Thay

Jhan Thai

Dina

Chheav Na

Jhiav Na

 

Chhem Ke

Chae Ki

Di

Chheng Kim Son

Chen Gym Sun

 

Chheng Rin

Chen Rin

 

Chheng Kay

Chen Kay

Sav”an

Chheav Sun Heng

Jhiav S”un Hen

 

Chhim Bun Thy

Jhym Pun Dhi  

Duc

Chhim Leng

Jhym Len

 

Chhim Meas

Jhym Mas

Huh

Chhim Mon

Jhym Mun

Mas Sukh

 

Box 8

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Chhim Oeurn

Jhym Qyan

 

Chhim Phim (C115)

Jhym Bhym

Phan

Chhim Phim (C351)

Jhym Bhym

Phan

Chhim Pho

Jhym Phu

 

Chhim Van Chan

Jhym V’an Can

Cay

Chhim Seap

Jhym Siap

 

Chhim Saroeurn

Jhym Saryab

 

Chhim Sreng

Jhym Sren

Syan

Chhin Cheap

Jhin Jiap

 

Clhhin Khan

Jhin Kan

 

Chhin nat

Jhin Nat

Rum

Chhit Tech Seang

Jhit Tic S’an

Sau

Chhoeng Chhoeurn

Jhyn Kyan

 

Chhoeng Daun

Chyn Dun

 

Chhoeurn Chek

Jhyan Cyk

 

Chhoeurn Leap

Jhyan Lap

 

Chhoeurng  Soeur

Jhyan Sya

Syan

Chhoeurng Meng Ly

Jhyan M’en Lt

 

Chhong Phean

Chun Bhan

 

Chhorn sim rong

Jhan S’im Run

 

Chhorn Bun Nguon

Jhan P’um Nan

Jum

Chhouk Sao

Jhuk Sao

 

Chhum Heang

Jhum Hian

 

Chhun Heak

Jhun Hiak

 

Chhun Sos

Jhun Sus

Rit

Chhun Suc Nguor

 

 

Chhun Lay

Jhun Lay

Gan

Chhuen Nhay

Jhuan N’ay

 

Chhuen Man

Jhuan M’an

 

Chhuon Phat

Jhuan Phat

 

Chan soeurn

Chan syan

Nat

Chhuon Uon

Jhuan Quan

 

Chhuon

Chun

Gun Suar

Chhun Lay

Jhun Lay

Gan

Chhy Hor

Jhi H’a

Phan

 

Box 9

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Dan Chan Leng

Tan Can Len

 

Dam Chhat

Tam Chat

 

Dauch Sy Yan

Tan S’i Y”an

Y”en

Dauk Phat

Duk Phat

 

Daung Nop

Tun Nup

 

Daung Reth

Tun R”et

 

Daurng Pheng

Tuan Phen

Lun Sen

Dean Phika

Dian Bhika

 

Deap Nang

Tiap Nan

 

Deap Peou

Diap Bau

Diap Phap

Deap Yan

Tiap Y”an

 

Dek

Tek

Chan

Deng Nang

Taen Nan

Nam

Deng Uy

Taen Q”uy

 

Deup Rim

Dyp Rin

 

Dim Khom

Dym Khum

 

Dim Saroeurn

Dym Saryan

Men

Dith Keng

Dit Gan

 

Doeur Um

Tya Q”um

 

Doeurk Pheach

(Dyak Bhac)

 

Dok Choeurn

Tuk  Jyan

 

Dom Mut

Tum Mut

 

Dom Sear

Tom Sia

 

Dos Lim

Tus Lim

 

Douk Ruth

Duk R”ut

Vaen R”ut

Duch Bun

Duc P”un

 

Duch Leng

Duc Len

 

Duch Tan

Duc Tan

 

Duk Sambo

Duk Sampur

 

Dul Chhum

Dul Jhum

 

Dul Lan

Dul Lan

 

Duong Khoeurn

Duan Khyan

 

Duong Kim Leng

Duan Gym Len

 

Duong Savan

Tuan Sar”en

 

Duong Treng

Tuan Tren

H”an

Duong Uom

Tuan Quam

 

Duong Van

Tuan Van

 

 

Box 10

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Dy Chak

Di Cak

Q”um

Dy Chhan

Di Chan

Khan

Dy Cheng

Di Cen

 

Dy Moeurn

Di  Myn

 

Dy Phally

Di Phalli

 

Dy Phan

Di Phan

Dhuk

Dy Samin

Di Samin

 

E Chi

Qae Ce

V”an

E Sik

Qe Si

 

Eak Lun

Q”ak Lan

Bhab

Ear Chamroeurn

Q”ia Camroen

 

Eam Chan

Qiam Can

 

Eam Kheum

Q”am Khyn

Run

Eang Heang

Qian H”an

Han

Eang Neng

Q”an Nen

 

Ek Has

Qaek Has

 

Earn Kunneary

Qiam Gun

Kham

Em Yann

Em Y”an

 

Eat Bun Ly

Qiat P”un Li

 

Ek Oeurn

Ek Qyan

 

Em

Em

 

Em Ho

Qaem Hur

 

Em Mia

Qaem Mim

Saen

Em Nuth

Em Nut

Sun

Em Sim

Em Sym

 

Em Oeurn

Qaen Qyan

 

Ek Lathea

Ek Latadha

Dhan

Eng Meng Heang

Qen M”en H”an

Chum

Eng Meak

Qen Mak

V”aen

Em Samrang

Qaem Samran

 

Em Phoeurn

Qen Bhyan

 

E Kim San

E Gym San

Suk

 

Box 11

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Eng Bun Heang

Qen P”un H”an

 

Eng Leang Heng

 

 

Eor Nay Prong

Q”a Nai Prun

Hian

Ha Ann

Haer Qun

 

Haing Theng

Hamn Then

Can

Hak Cheav Hong

Hak Jav Hun

 

Hak Heng

Hak Hen

Hak Vi

Hak Seang Lay Ny

Hak Sien Lay Ni

Lan

Hak Seng

Hak Sen

 

Ham Smean

Ham Sman

Ham

Ham Chhan

Ham Chan

Chun

Ham Hok

Ham Huk

 

Ham Horn

Ham H”an

H”an

Ham Savaing

Ham Saramn

R”et

Han Kim Horth

Han Gym H”at

Pari

Hang

Han

 

Hang Ath

Han Qat

M”an

Heng Sok Kheang

Hen Sukh Ghan

 

 

Box 12

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Hang Chhun Heng

Han Jhun Hen

 

Hang Hy

Han H”t

 

Hang Neou

Hans Neou

 

Hang Nuon

Han Nuon

 

Hang Oeurn

Han Qyan

P”un

Hang Phun

Han Phun

Subhi

Hang Sisopha

Han S’Tsutha

N”a

Hap Sun Hourng

Ham Sun Huon

 

Has Phorn

Has Bhan

 

Hay Chamroeun

Hai Camroen

Nan

Har Savy

Hav Savi

Ca

Has Han

Hoh Han

Hoh Rit

Hay Chut

Hai Jut

Vuddhi

Hay Ny

Hai Ni

Jhin

He Heam

Hai Hiam

Gyan

Heam Saran

Hiam Sar”an

 

Heang Srun

H”an Sr”un

 

Hem Chan

Haem Can

Sen

Hem Horn

Haem H”an

R”an

Hem Lun

Haem Lan

Sa Bhyan

Hem Nan

Hem Nan

 

Hem Sambath

Haem Sampatti

 

Hem Seng

Haem  Sen

S”un

Hem Soth

Haem Sut

S”an Sian

Hem Thach

Haem Thac

 

Hem Yan

Haem Y”an

Ja Lan

Heng Chhun

Hen Jhun

 

Heng Ean

Hen Q”an

Ghyan

Heng Na

Hen Na

 

 

Box 13

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Heng Nann

Hen Nan

Phan

Heng Nguon

Hen Nuon

 

Heng Phann

Hen Phan

Phen

Heng Phat

Hen Phat

 

Heng Pich

Hen Bej

Chan

Heng Rin

Hen Rin

M’T

Heng Rin

Hen Ri

 

Heng Seang

Hen Sian

 

Heng Sok Kheang

Hen Sukh Ghan

 

Him Man

H’im M”an

Prym

Him Thum

H’ym Dhun

Run

Him Tok

H’ym Tuk

 

Hing Chrun

H’in Jrun

Saryan

Hing Neon

H’in Nau

 

Ho Ang

Hu Qan

 

Hoeng Doeurn

Hyn Dyan

Dym

Him Me

Haem Mi

 

Hin Hoeurn

H’in Hyan

 

Ho Ty

Hu Di

Than

Hok Than Heng

Huk Thai Heri

 

Hoeung Kruy

H’in Gruy

 

Hoeurng Meun

Hyan M’in

Dhyan

Hok Leang Huong

Huk Lan Huan

Bhand

Hok Lonh

Huk Lun

San

Hong Kim

Hun Gym

 

Hung Than

Hun Than

 

Hor Saren

Ho Sar”en

San

Horn Song

Han Suon

 

Hon Chhut

H”u Jhut

 

Hou Dith

 

 

Horn Run

H”an Run

Ras

Hou Mai

H”u Mai

Gun

Hu Nim

H’u Nym

Phas

 

Box 14

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Hourk Hak

H”uk Hak

 

Hum Pheap

H”um Bhab

 

Hum Choeurn

H”um Jyan

Dyan

Hun May

H”un Mai

 

Hun Kim Heat

H”ul Gym Hiat

Sobhan

Hun Rin

H”un Rin

Ryan

Hung Chong

Hyn Cun

 

Huon Hum

Huan H”um

 

Huon Map

Huan Map

R”on

Huot Bophana

Huat Puphana

Mum

Huot Buon

Huat Buan

 

Huot Heng

Huat Hen

Phan

Huot Sith

Huat Sit

 

Huot Taing Ly

Huat Tamn Li

Tamn

Huy Savorn

H”uy S”avan

 

Hy Sotheary

H”i Sudhavi

Dha

Huy Tann

H”uy Tan

 

Hy Hinh

H’i H’tn

Ham

I Binh Eban

Q’i Pin Qepan

 

I Cham

Q’i Cam

 

I Il

Q’i Q’il

 

Ieng Seiha

Qian Siha

 

Im Choeurn

Q’ym Jyan

 

Im Hin

Qym Him

 

Im Khan

Q’ym Khan

 

Im Kun

Q’ym Gun

 

Im Kim Seng

Q’ym Q’ym San

Bhag

Im Ly

Q’ym Li

 

Im Mann

Q’ym M”an

San

Im Mom

Q’ym M”un

Han

Im Naen

Q’ym Naen

Li

Im Nen

Q’ym Nen

LT

In Loch

Q’in Luc

 

In Mut

Q’in Mut

Pul

 

Box 15

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Im Oeur

Q’ym Qya

Bha

Im Phal

Q’ym Phal

 

In Phan  (No Text)

Q’in Phan

Sar”u

Im Pronch

Q’ym Prun

Khan

Im Sambo

Q’ym Sampu

Dul S”up

Im Sambath

Q’ym Sampat

 

Im Sam Oeurn

Q’ym Samgyan

Rit

Im Sam Ol

Q’ym Samqul

 

Im San

I’ym San

Than

Im Sokhun

Q’ym Sukhun

 

Im Thy

Q’ym Dht

Dht

Im Yoeurn

Qym Yyan

Mas

In Nat

Q’in Nat

 

In Neang

Qin Nan

 

Ing Chheng Im

Q’yn Nen Q”ym

 

In Sophan

Q’in Suphan

 

In Uth

Q’in Qut

Qaem

In Van

Q’in V’an

Suvann

Ing Kim Song

Q’yn Gym Sun

Bhag

Ing Bun Huor

Q’yn P”un Hua

Khmau

 

Box 16

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Iv Senarak

Q’tv  Senar”ak

 

Iv Touk

Q’tv Tak

Dak

Ismael Asman

Smagel Qasman

 

It Bun Y

Q’it Pun Qi

Hun

Im Heng

Q’ym Hen

Juan

In Sarun

Q’in Saran

Thul

Ith Sarin

n/a

 

Ith Man

Q’it M”an

Tat

Ith Yim

Qit Yym

Y”aem

Ka Bony

Ka Pilnt

 

Kaing Choeurn

Kam Jyn

 

Kak Thek

Kak Dhyk

 

Kan Moun

Kan Mun

 

Kan Rin

Kan Rin

Chom

Kang

Kan

 

Kang Chhan

Kan Chan

Sen

Kang Chak

Kan Cak

 

Kang Leap

Kan Lap

 

Kang Maut

Kan M”ut

 

Kao Neal

Kau Nal

 

Kas Sou

Koh S”u

Sarin

Kay Than

Kuy Than

 

Ke Chhun

Kae Jhun

 

Ke Choeng Heng

Ke Jyn Hen

Jati

Ke Kim Huoth

Kae Gym Huat

Sut

 

Box 17

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Ke Morn

Kae Man

Tav

Ke Nan

Kae Nan

Kae Ghiam

Ke Nhanh

Kae N”an

Lat

Ke Sam

Kae Sam

 

Ke Yoeurn

Kae Yyan

 

Ke Seang

Gy S”an

Gy Ghan

Ke Sok

Kae Sukh

Qyan

Kel Suphan

Kil Suphan

 

Kea An

Kaer Qan

Chun

Keam Kruth

Ghan Grut

Cam

Kim Koeun

Kaem Koen

Saen

Ken Saw

Kaer Saw

Suk

Keng Bak

Ken Pak

Ken Qan

Keo Chhan

Kaev Chan

 

Keo Khan

Kaev Khun

 

Keo Moni

 

 

Keo Phat

Kaev Phat

 

Keo Sam Ath Van

Kaev Samgat Vann

Ghym

Keo Sarin

Kaev Sarin

 

Keo Saroeurn

Kaev Saryan

Sen

Keo Srorn

Kaev Sran

San

Kep Tonh

Kaev Tun

Sarin

Ket Cham

 

Sam

Keth Chau

Ket Cau

Saem

Khann Nath

Khan Nat

 

Khann

Ghon

Juan

Kheang Sim Horn

Ghan Sym Han

P”ut

Kheav Vong

Khiav Van

Nan

Key Ly Thong Huot

Kau Li Thun Huat

Dhyan

 

Box 18

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Khek Ben

 

 

Khek Sun

Khaek S”un

Dhyan

Khen Khorn

Khen Ghan

 

Kheng Khan

Khen Khan

 

Khenh Yim Suor

Khen Yym Suor

 

Khet Chau

 

Saem

Khim Huon

Ghym Huon

Ghym Bhab

Khim En

Khym Qen

V”a

Khim Chey

Ghym Thai

 

Khim Huonth

Gym Huat

 

Khim Khann

Khym Khan

Samgan

Khim You

Khym Yu

Gh’un

Khiev Sun

Khiav S”un

Sar’at

Khlueng Run

Khlyn Run

 

Khoem Chhum

Khym Jhum

 

Khoem Kong

Khym Gan

Q’un

Khoeng Kham

Khyn Kham

That

Khon Khan

Khum Kan

 

Khov Hun

Khuv H”un

 

Khvay Chhak

Khvai Chat

 

Khun Sarom

Ghun Sar’Um

 

Khuon Doeurn

Ghuan Dyan

Dym

Khuon Son

Ghuan Sun

Kym Phan

Khuon Son

Ghuan J”u

 

Khuth Boeurn

Ghut Pyan

 

Khuth Khan

Ghut Khan

Khan

Khut Thuk

Ghut Dhuk

 

Kin An

Gin Qan

 

Kim Chamroeurn

Gym Camroen

 

Kim Chhen

Gym Chen

 

 

Box 19

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Kim Chhoeurng

Gym Jhijari

Gym Yijan

King Phoeur

Ghyn Bhya

Rin

Kim Parady

Gym Paradi

 

Kim Ngoek

Gym Nym

 

Kim Pheng

Gym Phen

Jhian

Kim Sarik

Gym Sari

Sarit

Kim Sok

Gym Suk

 

Kim Sophany

Gym Suphani

Yan

Kim Suth

Gym S”ut

 

Kim Suy

Gym Suy

 

Kim Torn

Kym Dan

Then

Kim Yeang

Gym Yan

P”an

Kim Yorn

Gym Y”an

Bhab

Kim Yuy

Gym Yuy

Y”an

Kim Aun

Gin Qun

San

King Han

Gin Han

Gin Bhan

Kit Ben

Git Pen

San

Koem Pann

Kym Phan

 

Koemg Thon

Kym Thun

 

Khloeng Chin

Khlym Jin

 

Koeut Khan

Koet Khan

 

Koeut Prum

Koet Bram

H’a

Koeut Roeurn  

Koet Ryan

 

Koeut Thuch

Koet Dhuc

 

Kol Yoeurn

Kul Yyan

 

Kong An

Gan Qan

 

Kong Bun Line

Gan P”un Lin

Qun

Kong Im

Gan Q’ym

Lai

Kong Khen

Gan Khun

Sava”at

Kong Khorn

Gan Ghan

Bhan

Kong Neang

Gan Nian

Jhun Li

Kong Nhel

Gan Nil

 

Kong Oeurn

Gan Qyan

 

Kong Saban

Gan Sapan

 

Kong Sot

Gan Sut

 

Kong Teang

Kun Dian

 

Kurm Chuan

Gam Juan

 

Korm Leang Hak

Gam Lan Hak

Han

Korn Kim

Ghan Ghym

 

Korm Rin

Gam Rin

 

Kot Prum

Ket Brum

 

Koy Huot

Kuy Huat

 

Koy Kin

Kuy Gin

 

Kon Sovan

Kuy Suv”an

 

Khim Chuan

Ghym Juan

Qat

Koy Vannak

Kuy Vanna

Gu

 

Box 20

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Krin Lean

Grin Lean

Sam

Kruch Son

Gruac Sun

 

Kroet Pann

Krit P”an

Krit Ryan

Kros Savoeurn

Krus Savyan

 

Krup Song

Grap Sun

Ruan

Kry Yon

Gri Y”un

 

Kyann Hean

Khuan H”an

 

Kul Dim

Gal Dym

 

Kul Thay

Gal Thai

Lun Van

Kun Than Tanarak

Gun Thun Thanarak

Ben

Kuon Suy

Ghuon Suy

Ghuan S’uy

Kuoy Than

Guay Than

 

Kun Lim Y

Guy Lym Q’I

 

Kuy Chhun Heak

Ghuy Jhun Hiak

 

Ky Sokha

Ghi Sukha

 

Ky Sok Hy

Gi Suk H”I

Ta

La Saroeurn

La Saryan

 

La Syla

La Si La

 

Lach Dara

Lac Tara

Than

Lanh Noeurn

Lun Nyan

 

Lay Vanna

Loy Vanna

 

Lach Vary

Lac V”ari

Nan

Lay

Lay

 

Lay Huor

Lay Hua

Lai

Laeng Song

Lyn Sun

 

Lauk Chhat

Lok Chut

 

Loem Lorm

Lym Lam

 

Loeng Van

Lym V”an

Tup Tum

Lean Serei Vuth

Lan Siri Vudh

 

Leng Eang

Leri Qan

Ath

Lim Tork

Lym Oak

 

Lo Vuth

Lo Vudh

 

Leng Khorn

Len Ghan

 

Leng Sim Hak

Len Sim Hak

St

Leng Dy

Len Di

 

Lim Ly

Lym Li

 

Ley Chhoy

Li Chuy

 

Lim Sam

Lym Sam

Soem

Liv Chhem

Ltv Chaem

 

Loeng Soeurk

Lyn Syak

 

Loeurn Ly

Lyan Lt

Vary or Dan

Lok Born

Luk P”an

Horn

Long Chhea

Lun Jha

 

Long Heng

Lun Hen

 

Long Mamivith

Lan M”am”trit

Mean

Long Sam Phal

Lun Sam Phal

Sam San

Loy Hy

Luv Hi

 

Lean Veng

Lan V”en

 

 

Box 21

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Loeurng Ly

Lyan Li

Dan

Long Bun Kim

Lun P’un Gym

 

Long Saran

Lun Sar”an

 

Long Sam Oeurn

Lun Sam Qya

 

Ly Bun Chheang

Li P’un Jhan

 

Ly Choeu Kheang

Li Jy Ghan

 

Ly Hay

Li Hai

Heng Kim An

Ly Phen

Li Phaen

Samrith/Ly Phel

Ly Rasy

Li  Rasi

 

Ly York Boy

Li Yek Pu”y

Heng Roy

Ly Vay

Li V”ay

Sophan

Luon Sao

Luan Sao

Siun

Luk Thai

Luc Thae

Luk Phat

Mab Chhoeuy

Map Chyay

Duch

Mak Ran

M”ak R”an

Ry

Mam Rueup

M”am Ruep

Vy

Mam Visal

M”am Visul

 

Man Khem Noeun

 

Phom

Man Moeurn

M’an Muan

Sot

Mao Dul

M”au Dul

Mao Yin

 

Box 22

Name

Library of Congress Spelling

Alias

May Moeuy

M’ay Moey

Matt

Mao Rat

M”uv R”at

Miy

Mao Yun

M”uu Y”un

 

Maunh Say

M”on Suy

Keo

Meak Touch

 

Kem

Meas Chhith

Mas Jhit

 

Meas Keth

Mas Ket

Meas Moeurn

Men Chun

M”aen Jun

Hoeuy

Men Tul

 

Sat

Mey Khem

M”i Khaem

 

Mey Kimsan

 

 

Mok Khean

M”uk Khian

 

Mom Say

M”um Say

 

Nam Soth

Nam S’ut

Savin

Nay Chap

Nay Cap

 

Ngang Yem

Nan Y”aem

Hath

Neav Muy

Nia M”uy

 

Nget Kan

 

 

Ngou Kim Chuor

Nuu Gy’m Jua

Chum

Nheap Phal

Nap Phal

 

Nhek Ang Keav

Nyk Qangar

Va

 

Box 23

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Ni Muong

 

Yon

Nim Heang

Nym H’an

 

Nim Sann

Nim San

Pheng

Nith Loch

Nit Luc

 

Nuon Moeurn

Nuan Myan

 

Nuon Roeurn

Nuan Ryan

Teang

Nharay Plen

Nar”ay Bloen

 

Ny Mao

Ni M”au

 

Oeurn Pi

Qyam Bhi

Chhaem

Or Makara

O Makara

 

Ouk Chan Say

Q’uk Can Say

 

Ou Pin

Q’u Bin

Tep Hai

 

 

Hay/Ham

Oum Phy

Q’um Bhi

 

Ouk Suk

Q’uk Suk

Taung

Oun Chan

Q’un Can

 

Oun Ran

Q’un R”an

San

Oun Sam Oeurn

Q’un Sam Qyan

 

Ourng Sophat

Qyan Suphat

 

Pak Bun Sin

P”av P’un S’in

Sam

Pak Phan

B’uk Phan

Pok Vut

Peou Seap

Bau Siap

 

Phouk Chhay

Bhog Chay

Touch

Phauk Bun Than

Bheg Pun Than

 

Phauk Sean

Bhag Sian

 

Phear Sarum

Bhu Saram

 

Pheng Thuok

Phaey Dhuak

 

Phi Panh

 

 

Prum Kea

Bram Ga

Dap

Preng Out

 

 

Pheul Mil

Bhael M”il

Moel

Phon Tin

Phun Tin

Kha

Pol Piseth

P”ul Bisit

 

Prum Pal

 

Vin

Prum Soth

Brum Sutr

 

 

Box 24

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Prum Thy

Brum Dhi

Chheng

Pun Than           

 

 

Sa Reum

Saroeum

Yut

Sa Saren

 

 

Sa Phorn

Sa Bhan

Khang Thoeun

Sa Son

Sa Sun

Samnan

Sa Yuom

Su Yuam

Rath

Sab Nil

 

Set

Sam Kheat

Sam Ghat

Kdey

Sam Shan

 

 

Sam Phy

Sam Bhy

Phy

Samreth Suos

Samrit Suas

Sam

Sam San

Sam San

Samrey

Sam Vean

Som Vian

 

Samrith Khem

Samrith Khaem

 

San (S144)

San

 

San (S381)

San

 

S”an

 

 

San Bun Hy

 

 

San Sryuan

 

 

Sann Soeurn

San Syan

Khun

Sao

Sau

Phat

Sao Chhean

Sau Jhan

Bo

Sao Phuong

Sau Bhuan

 

Suong Tong

Suang Tun

Rong

Sao Sakhan

Sao Sakhan

Sao Chieng

Sap Phoeurn

Sap Bhyan

 

Sar Yan

Sa Yan

Y”un

Sarn Chan

Som Can

 

Sau Hat

 

 

Sau Lan

 

Na

Sear Meas

Sia Man

 

Se Nan 

Sae Nan

 

Seang Pose

S”an P”osae

Nag

Seat Chhe

S’at Chae

Tum

 

Box 25

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Sem Ry

Saem Ri

 

Sem Bhan

 

Huk or Citt

Seng Chantha

Sen Cantha

 

Seng Kuch

Sen Guc

Dhi

Seng Sen

Sen Sen

Chao Soeurng

Si Torng

Si Dan

Bolly

Siak Jav

 

Qi

Sim Run

Sim Run

Sim Nyan

Sin Huan

 

Phun

Si Man Dy

Sin M”an Di

 

Sip S”at

 

S’ut

Siv Lay

Siv Lay

 

Smann Sless

Sman Sleh

Leng Sakha

So Soeun

 

 

Sok Heng

Suk Hen

 

Sok Khim

Sukh Ghym

Kan

Sok Khon

Sukh Khun

 

Sok Ra 

Sukh R”a

 

Sok To Sivanna

Sukh Tutsiv”anna

Na

Som Chea

 

 

Som Koeu

Som Gyan

 

Som Sam Ul

Som Samgul

Sukha

Sou Lym Chheang

S’u Lym Chen

 

Sou Nem

S’u Naem

Sou Sot

Sou Rom

Su R”um

R”at

Sdyn Tan

 

 

Sre

Sre

Tym R”an

Sream Seang Ly

S”ran Sianli

 

Srey At

Sri Qat

 

Srey Lam

Sri Lam

 

Sri Nam

 

 

Su Han

 

Y”um

Sun Hoeurn

S’un Hyan

Im

S”u Phun Phae

 

Qan

Suan San

 

 

Suk Khun

 

 

Suk Sarit

 

Sul Lay

Suk Sutthal

 

 

Sukh Nijan

 

 

Sukh R”an

 

 

Sum Sit

 

 

Sun Dan

S’un Tan

 

Sun Sem

S”um Saem

 

Suon Phoeun

Suan Bhyan

 

Suan Sun

 

 

Suan Som

Suan Som

 

Suon Soeurn

Suan Syan

Rum

Suth Sry

S”uddh Sre

 

S”uy Nat

 

 

Svay Chuong

 

 

Svay Lonh

Svay Lan

Khot

Svay Nun

 

 

Svay Rum

Svay Rum

 

Syan

 

 

Sym Yet

 

Di

S”yn Sen

 

Se

Tan Pheng

Tan Phen

 

Taing Veng Sen

Tamn Ven Sy

Jhin

Taing Heap

Thanan Hiap

Luc

Tann Chhay Heng

Tan Chai Hen

 

Tann Sok Houy

Tan Sukh Huay

Jati

Tap Seap

Tup Siap

 

Tat

Tat

 

Te Sour

Tae Suar

 

Te Leng Seng

Tae Lan Sen

Li Luc

Team Sok

Dam Suk

La

Teang Chamna

Dian Camna

Nan

Tek Man

Tuk M”an

R”ai

Tep Meng

Deb M”en

 

 

 

Box 26

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Tep Taing

Deb Tamn

M”au

Tha Van

Tha V”an

 

Thai Peng

Thai P”en

 

Thai Sreng

Thai Sren

 

Thaing Sam

Tari  Sam

Tari R”um

Theang

 

 

Then Yorth

Then Yat

Mal

Thong Lai

Thon Lai

 

Thong Phan

Thon Phan

Kay

Tim San

Dym San

 

Tim Sen

 

 

Tith Sovann

Dit Suvann

Dim

Tith Kan

 

 

Tiv Ol

Tiv Ol
(Former Secretary General of the  Royal
Government of National Union of Cambodia)

 

Tioulong Raingsy

Ju Lun Ramn’si
(Daughter of Samdech Nhiek Tioulong,
former C-in-C of the Royal Army)

 

Toch Chem

Tuc Caem

Sudh

Toch Muoch

 

 

Touch Heng

Duc Hen

Kul

Tom

 

T’um

Tong  Chhoeun

Thon Thyn

 

Tong Chhonn

Tun Ch’un

 

Tong Mean

Tun Man

Lan G

Tork Khmae

Dak Kh

Sar”an

Tor Syvorn

To Stvan

M”as

Trel Sim

Drel S”ym

 

Tren A Chhe

Trin Qa Jhi

 

Troeng Sim

Tryn S’im

Pan

Tuant Nhim

Duan Nym

 

Tuon Sreang

Duan S”ran

 

Tuon Chandara

Duan Cantar”a

Bhan

Tun Ka

Dun Ka

Dun Di

Ty Ly Seng

Di Li Sen

Dhun

Ty Sareth

Di Saret

 

Ty Sum

Di S”un

Nan

Uch Neang

 

Neang

Um Rasmey

 

 

Uong Chin

 

Phal

Uy Neon Li

 

 

Uy Yun

 

Sin

Va Sreng

 

 

Van Piny

Former GRUNC Vice- Minister of Foreing Affairs

Tith

Van Noch

 

 

Vann Koeurn

 

 

Ven Sophan

 

 

Ven Ran

 

 

 

Box 27

Name

Library of Congress Spelling

Alias

Vor Um

 

 

Yau Hak Chheng

 

Hak

Yau Yeng

 

 

Yauk Chantha

 

Tha

Yauk Phann

 

Roong

Yeam Palath

 

 

Yi Lach

 

Khem

Yim Ean

 

En

Yim Heang Kaing

 

Chan

Yim Lounh

 

 

Yim Miine

 

 

Yim Nim

 

Chhim

Yim Saroeurng

 

 

Yim Soom Oll

 

Nhoo

Yim Yean

 

Saun

Yin Lo

 

Khann De

Yiu Yim

 

Phyrom Ngoy

Yoeun  

 

 

Yoon Yein

 

 

York Chuong

 

Han

York Moeurn

 

By

Yos Thoeurn

 

 

You Thlang

 

Sarin

Yuom Heang

 

Lay

Yutt Choeuy

 

Rith

Note: This box also contains a folder marked “Confessions new people from Phnom Penh” but there is no identification sheet for each person.

[an error occurred while processing this directive]